News Events
  Untitled Document

  ಪ್ರಕಟಣೆ

  ದಿನಾಂಕ 28.12.2015 ರಿಂದ 02.05.2016 ರವರೆಗೆ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂ.2/2015 ರ ಚಾಲಕ-ಕಂ-ನಿರ್ವಾಹಕ ಹುದ್ದೆಗೆ ಮೂಲ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮುಗಿಸಿ ಚಾಲನಾ ವೃತ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಯೋ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳ ಗುರುತುವಿಕೆ ಆಗದೇ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ ದಿನಾಂಕ 27.05.2016 ರಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಹಾಸನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಣಕೀಕೃತ ಚಾಲನಾ ಪಥದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರ ಬರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

  -ಸಹಿ-


  ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ


   
New Updates

Call Letter Download - Absent Candidates-Driver & DCC - 2/2015

Call Letter Download for Driver-Cum-Conductor- Notification 2/2015

Final Selection List of Office Helper(BackLog)

Press Note
Notification No.2/2015
1. Final Selection List for Driver Post
2. Final Cut-off

Copyright: @ 2014 KSRTC Website: www.ksrtc.in Toll Free No: 080-44554422
*This link / page is best viewed in IE 8 and above, Mozilla Firefox & Google Chrome