News Events
    Untitled Document

    ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ    ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸಂ.2/2018, ದಿನಾಂಕ: 12-06-2018 ರನ್ವಯ ಒಟ್ಟು 200 ಭದ್ರತಾ ರಕ್ಷಕ (ದರ್ಜೆ-3 ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕೇತರ) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಮೂಲಕ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಆನ್-ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನಾಂಕ:20-6-2018 ರಿಂದ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ 16-7-2018, ಸಮಯ 17:00 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಗೆ ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕ 18-7-2018 ರವರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.

     
New Updates

Provisional Select List for the post of Driver-cum-Conductor under Notification No.1/2015

Press Note: Provisional list for Driver-Cum-Conductor

Cut-off marks of Driver-cum-Conductor

Notification for the post of Marketing Executive- 3/2018 dated 18-06-2018

Notification No. 2/2018 dated 12-06-2018 Online Application for Security Guard Post

Notification for the post of Security Guard- 2/2018 dated 12-06-2018

Waiting list for Supervisory post: Notification No. 4/2016 dated 11.01.2016

Copyright: @ 2014 KSRTC Website: www.ksrtc.in
*This link / page is best viewed in IE 8 and above, Mozilla Firefox & Google Chrome