Yasin duası. Yasin ile birlikte okunan Mübin Duası

Yasin Suresi ~ DUALAR HAZİNESİ

yasin duası

Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun 52. Sizin hepiniz açık bir sapıklık içindesiniz. Havva validemize, Ashabına, tüm ölmüşlerimizin ruhuna, dünyada kimsesi kalmamış kaldıysa da dünya alemine dalmış bana bir fatiha yok mu diyen tüm Müslümanların ruhlarına yediye eyledim haberdar eyle yarabbim. Gözlerin görmediği kulakların işitmediği yerlere gösterip seninle dost olurlar. Ahirette şefaatini Cennette komşuluğunu cümlemize nasip eyle. Dertli kullarına deva, borçlu kullarına eda, hastalara şifa eyle Yarabbi. İn Ruhuna Ehli beytine, ardından İlk insan ve ilk peygamber olan Hz.

Nächster

Hatim Duasý, Hatim Duasý Okunuþu ve Anlamý

yasin duası

Bütün Peygamber efendîlerîmîzîn ve bîlcümle Evlîyaullahın mübarek ruhlarına hedîye eyledîk. Kilitle açma duasını denediniz mi? Biz, aciz kullarýnýn dualarýný kabul eyle yâ Rabbi! Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 17. Ve Sallallâhü alâ seyyidinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecmaîn. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Allah peygamberlere iman eden ve inancı uğrunda şehid olanlaramağfiret edecek ve mükâfat verecektir. Bu usûlde Yâsîn-i şerif okurken; 1. Kalbi Allah tarafından damgalanan, gözüne perde çekilen kim­seler işte bu halde olurlar.

Nächster

Yasin Suresi ile

yasin duası

Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 29. Suya kanmış olarak rûh teslim eder. Ya Rab okuduğum Yasin-i Şerifi dergah-i izzetinde yüce katında kabul eyle. Yarabbi tekrar Yarabbi Vağfirlena Zunübenna altı nesne ver bana biri iman, biri Kur-an, biri rahmet biri cennet, biri nasip, biri kısmet. Tövbe Yarabbi Tövbe Yarabbi Tövbe yarabbi eğer benim elimden, dilimden, gözümden, Gönlümden, kulağımdan ve ayağımdan tüm bu azalarımla bilerek ve bilmeyerek kelimeyi küfür, şirk, isyan, günah ve hata sadır olduysa, şayet tüm bu uzuvlarım la günah işledimse, ben bunların cümlesine binler, yüz binler kere tövbe ettim, Pişman oldum, bir daha işlememeye azim ederek kesinlikle karar verdim. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun 24. Ey her şeyin iç yüzünü bilen ve her şeyin melekûtunu elinde tutan! Her gün 1 defa okumayı adet edinsen, gece rüyasında ruhaniler gelip gayb âlemine götürüp, âlemleri dolaştırılar.

Nächster

Yasin Duasý, Yasin Duasý Oku

yasin duası

Çalıştığı iş hayatında başarılı olmak bir çok mutluluğu da beraberinde getirmektedir. Allah dileseydi, inkârcıları daha dünyada hayatında iken cezalandırır onları insan kılığından çıkarıp perişan ederdi. Artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun 50. Muhafaza altına alınmak istenen mahallin etrafı dolaşılarak tamamlanır.

Nächster

Yasin Duası

yasin duası

İsmi azam dahi bu surei yasin de mevcuddur, Bir kimse bu yasini şerifi duası ile beraber okusa birçok havvasına mazhar olur. . Yani ummadığı yerden rızık gelir. Mubin duası adıyla bilinen bu dua bir çeşit hacet duasıdır. Bu minval üzere okunan bir yasin-i şerif tam kırk bir 41 yasin-i şerif okunmuş gibi olur. Bu minvâl üzere üç kere yasin sûresini okuyan 123 kere okumuş gibi olur. Ve rızkan halalen ve naimen mukimen ve Cenneten ve hariren ve nadraten ve mesrura.

Nächster

Yasin Duası

yasin duası

Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 46. Her yerde haddini bilen gönül aynasını silen, mahşerde el ağlarken beraat edip yüzü gülen kullarından eyle Yarabbi. Banyo için daha önce tek tek okunan 40 buğday tanesi veya 40 pirinç … Saç dökülen yere el konur ve aşağıdaki esma çokça yapabildiğince zikredilir ve saç dökülmesi durana kadar sürekli her gün yapılabildiği kadar tekrar edilir. Yasin Süresi okunduktan sonra kısaca şu dua yapılabilir; Bismillahirrahmanirrahim Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna duaena vekdi hacetena bihurmeti sureti yasin ve ecirna minennari vemin azabil kabri ve min şerri sualin bi fadli sureti yasin yarabbel alemiyne veselemun alel mürseliyne velhamdülillahi rabbil alemin. Misafir olan ve ya yola çıkan olursa seferde yardım görür. Bu tür anlatıma istiare-i temsiliyye denir. Kim onu dinlerse Allah yolunda 1000 dinar sadaka vermiş gibi ecre ulaşır.

Nächster

Yasin Duası

yasin duası

Eğer bu sure-i şerifeyi ile bütün mahlûkatı kendine musahhar kılmayı dilersen, güzelce bir gusül abdesti al, riyazetli olarak Çarşamba Perşembe Cuma günleri oruç tut ve her gece insanlar yattıktan sonra 2 rekât nafile namaz kılıp ardından 3 kere mubarek yasin suresini bu tertip üzere okuyup yatarsın. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 9. Feiza kada emran fe innema yekulü lehu kün feyekun. Wa Amtāzū Al-Yawma 'Ayyuhā Al-Mujrimūna وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ 036. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun 57. Yarabbi dualarımızı hacda yapılan dualarla aynı kıl ve kabul eyle Yarabbi. Amma biz bu kadarla ihtisar ettik.

Nächster

Yasin ile birlikte okunan Mübin Duası

yasin duası

Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun 23. Yasin suresinden sonra okunacak dua türkçe Ya Rab okuduğum Yasîn-î Şerîfî dergah-î îzzetînde yüce katında kabul eyle. Bizlerden eksiksiz ibadet ve tâat bekliyorsun. Bu rivayetler sûrenin bütünüyle Mekkî olduğuna mani değildir. Misafir okursa, seferde yardım görür. İnsanların öldükten sonra diriltileceği ve ahirette hesaba çekilecekleri ilan edilmektedir.

Nächster